Home » Funds » Shipping Funds » Ongoing » 8% Junior Secured Bond - MS Hanze Goteborg

8% Junior Secured Bond - MS Hanze Goteborg
Nominale waarde bij uitgifte € 1.000,00
Cumulatieve aflossingen € 0,00
Bijgeschreven rente op de hoofdsom € 268,24
Huidig uitstaande hoofdsom 30-09-2015 € 1.268,24


More info
Contact us


Downloads