Home » Fondsen » Global Equity-fondsen » Lopend » MPC Omnifund Global Equity 5

MPC Omnifund Global Equity 5

Onze Global Equity-fondsen zijn opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. Dat wil zeggen dat elk Global Equity-fonds is onderverdeeld in meerdere deelfondsen. Elk deelfonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en kent een eigen (participatie-) prijsvorming. Voor elk deelfonds wordt een eigen administratie gevoerd, zodat onder meer alle aan een deelfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per deelfonds worden verantwoord. Het op elk deelfonds ingelegd vermogen wordt afzonderlijk belegd in private equity. Op deze manier is het mogelijk om in ??n handeling op mondiaal niveau in verschillende ondernemingen in verschillende sectoren te investeren.

Overzicht
Meer weten
Contact


Downloads

Nieuwe websiteWij hebben een nieuwe website op www.hanzevast.nl. Bestaande investeerders kunnen hier nog wel fondsinformatie inzien. U krijgt bericht zodra ook deze gemigreerd worden naar de nieuwe website.