Home » Fondsen » Global Equity-fondsen » Lopend » MPC Private Equityfonds Global 8 CV

MPC Private Equityfonds Global 8 CV

Onze Global Equity-fondsen zijn opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. Dat wil zeggen dat elk Global Equity-fonds is onderverdeeld in meerdere deelfondsen. Elk deelfonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en kent een eigen (participatie-) prijsvorming. Voor elk deelfonds wordt een eigen administratie gevoerd, zodat onder meer alle aan een deelfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per deelfonds worden verantwoord. Het op elk deelfonds ingelegd vermogen wordt afzonderlijk belegd in private equity. Op deze manier is het mogelijk om in ??n handeling op mondiaal niveau in verschillende ondernemingen in verschillende sectoren te investeren.

Overzicht
Meer weten
Contact


Downloads