Home » Fondsen » Vastgoedfondsen Lopend

Vastgoedfondsen

Hanzevast beschikt over uitgebreide kennis van de vastgoedmarkt en kent het gehele beleggingsproces in al zijn aspecten. Deze divisie selecteert niet louter gebouwen, maar beleggingen met alles wat hierbij hoort: de ligging, de huurders, de potentie van het gebouw en de omgeving. Pas na een uitgebreide due diligence komen de beleggingsobjecten in aanmerking voor onze fondsen. Het beleid is erop gericht meerwaarde te genereren voor beleggers en huurders door onze inkoopkracht in de gehele waardeketen te mobiliseren, de kosten te bewaken en de kwaliteit te beheersen. Een heldere consistente strategie, transparante beslissingen en een concentratie op de lange termijn zijn de basisingrediënten voor onze besloten beleggingsfondsen.

Klik hier voor het trackrecord van de afgesloten vastgoedfondsen.

Hanzevast Vastgoedfonds BV
Drenthe | Overijssel | Groningen | Utrecht | Friesland

Bekijk fonds

Vastgoedfonds Hanzevast Holland 58 CV
Triptygon, Almere | La Cascade, Amsterdam | Batavia, Den Haag | L'Entree, Rijswijk | Spoorstaete, Zwolle

Bekijk fonds

Vastgoedfonds Hanzevast Holland 52 CV
Kroon, Arnhem | Etam Center, Zoetermeer | Hendrik Avercamp, Zwolle

Bekijk fonds

Vastgoedmaatschap MPC Holland 49
Mercurius, Almere | Brabanthuis, Den Bosch

Bekijk fonds

Vastgoedfonds Hanzevast Holland 45 CV
Tika, Amersfoort | Pink Roccade, Apeldoorn | Balk, Sittard

Bekijk fonds

Vastgoedmaatschap MPC Holland 41
Bastion, Apeldoorn | Business & Science Park, Enschede | Mammoet, Zoetermeer

Bekijk fonds

Vastgoedmaatschap MPC Holland 24
Central Trade Parc, Capelle a/d IJssel | Greenish, Den Haag | Scheepvaarthuis, Groningen

Bekijk fonds

Vastgoed Fusiefonds Hanzevast CV
Holland 39 | Holland 34 | Holland 33 | Holland 27 | Holland 25 | Holland 21 | Holland 19 | Holland 18 | Holland 12

Bekijk fonds

Vastgoedmaatschap MPC Holland 39
Beurs, Almere | Kroonbastion, Arnhem | Eekholt, Diemen | Clermont, Nieuwegein

Bekijk fonds

Labouchere Kantorenmaatschap
Alpha I en II, Amersfoort | Princenstaete, Leusden | Corner Plaza B, Maarssen | Socrates, Utrecht

Bekijk fonds

Vastgoedmaatschap MPC Holland 33
La Tramontane, Enschede | Corner Plaza A, Maarssen | Planetenbaan, Maarssen | Koraal, Zoetermeer

Bekijk fonds

Vastgoedmaatschap MPC Holland 27
Roer, Capelle a/d IJssel | Van Ketwich Verschuurlaan, Groningen | Horsten, Hoofddorp | Palazzo Giardino D, Den Haag | Pas de Deux, Zwolle

Bekijk fonds

Vastgoedmaatschap MPC Holland 25
Kranenburg, Groningen | Zonnebaan, Maarssen | Science Park Eindhoven, Son en Breugel | Catharijnesingel, Utrecht | Kamperpoort, Zwolle

Bekijk fonds

Vastgoedmaatschap MPC Holland 19
Baken, Den Bosch | Sylviushuis, Groningen | Le Virage, Hengelo | La Garde, Maarssen | Brug, Zaltbommel

Bekijk fonds

Vastgoedmaatschap MPC Holland 18
Barcelona, Amsterdam | IJsselpoort, Deventer | Gildetrom, Veenendaal | Waardgelder, Veenendaal | Burg. Burgerslaan, Rosmalen | Paulus Potter, Zwolle

Bekijk fonds

Vastgoedmaatschap MPC Holland 12
Vlier, Capelle a/d IJssel | Goudseweg, Bodegraven | Waalstaete, Rotterdam

Bekijk fonds

Vastgoedfonds Hanzevast Duitsland 2 CV
Am Fallturn, Bremen | Hauert, Dortmund | Hertzstrasse, Dortmund | Hans Wunderlichstrasse, Osnabruck | Kreuzberger Ring, Wiesbaden

Bekijk fonds

Vastgoedfonds Hanzevast Duitsland 1 CV
Jungestrasse 10, Hamburg | Johann-Krane-Weg, Munster | Konrad-Zuse-Strasse, Schwerte

Bekijk fonds

Stichting Derdenfinanciering Hanzevast Holland 45
Tika, Amersfoort | Pink Roccade, Apeldoorn | Balk, Sittard

Bekijk fonds

Vastgoedfonds Hanzevast Holland 63 CV
Versterkerstraat, Almere | Auke Vleerstraat, Enschede | Science Park Eindhoven, Son en Breugel | Beneluxlaan, Woerden

Bekijk fonds

Vastgoedfonds Hanzevast Holland 62 CV
Entre Vallee, Arnhem | Sophiestaete, Den Haag | Brouwerijstraat, Enschede | Dockworks II, Rotterdam | Le Cedre, Vianen | Le Barrage, Zwolle

Bekijk fonds

Vastgoedfonds Hanzevast Holland 61 CV
Stafoort, Amersfoort | Triade, Ede | Oostpoort B, Haarlem

Bekijk fonds

Vastgoedfonds Hanzevast Holland 55 CV
Le Triangle, Den Bosch | Europalaan, Den Bosch | Europaweg, Groningen | Hoornbrug, Rijswijk | Reitseplein, Tilburg

Bekijk fonds

Oude Boteringe 17
Oude Boteringestraat, Groningen

Bekijk fonds

Veel gestelde vragen

Wanneer worden de invulinstructies verstuurd?

Het streven is de fiscale invulinstructie(s) uiterlijk half maart op de webportal te plaatsen. U krijgt...

Lees meer

Meest gestelde vraag


Wanneer worden de invulinstructies verstuurd?

Het streven is de fiscale invulinstructie(s) uiterlijk half maart op de webportal te plaatsen. U krijgt dan een e-mail waarin vermeld wordt dat de invulinstructies beschikbaar zijn.


Bekijk meer vragen

Meest gestelde vraagAlgemeen

Wanneer worden de invulinstructies verstuurd?

Het streven is de fiscale invulinstructie(s) uiterlijk half maart op de webportal te plaatsen. U krijgt dan een e-mail waarin vermeld wordt dat de invulinstructies beschikbaar zijn.

Wat is de waarde van een participatie?

Een echte eenduidige marktwaarde is niet te geven. Wel zijn er enkele alternatieve waardebepalingen die als uitgangspunt kunnen dienen. In het algemeen kunnen de volgende waardes worden gehanteerd:

 • aanschafwaarde: zijnde het bedrag dat bij aanschaf voor de participatie is betaald.
 • fiscale waarde: zoals deze wordt gebruikt voor belastingaangifte. De fiscale invulinstructie zijn beschikbaar op de webportal.
 • boekhoudkundige waarde: waarbij het eigen vermogen in het fonds wordt berekend per participatie. De hoogte van het eigen vermogen vindt u in de jaarrekening van het fonds (dit is de zgn. intrinsieke waarde).

Ik wil graag (nogmaals) de laatste fiscale invulinstructie ontvangen. Kan dat?

U kunt ten alle tijde al uw documenten vinden op de webportal mijn Hanzevast.

Wat is de stand van zaken van mijn fonds?

U wordt vier keer per jaar over de stand van zaken geïnformeerd van het fonds waarin u participeert. De inhoud van de rondschrijvens (inclusief exploitatieoverzicht en verhuurinformatie) wordt aangeleverd door de fondsmanagers die zich dagelijks met het beheer van de fondsen bezighouden. Jaarlijks wordt er een jaarverslag, na controle van de accountant, verstrekt aan de participanten.

Tegen welke waarde worden de panden gewaardeerd voor de inkomstenbelasting?

De panden worden gewaardeerd tegen de reële marktwaarde. De meest actuele waarde is een recente taxatiewaarde.

Waar kan ik terecht met vragen over het activeren van mijn account voor de webportal?

Kunt u hulp gebruiken bij het activeren van uw account, neemt u dan contact met ons op via e-mail: portal@hanzevast.nl. U kunt ons met vragen over de webportal ook bereiken via het servicenummer 0900 – 1343 (€ 0,15 per minuut met een maximum van € 1,00). Wij helpen u graag.

Is het mogelijk om mijn participaties over te dragen?

Dit hangt af van het fonds waarin u participeert. In het prospectus van uw fonds (te vinden op onze website) kunt u de mogelijkheden tot overdracht van uw participatie(s) vinden. Wanneer het volgens prospectus mogelijk is dienen koper en verkoper zich bij Hanzevast te melden. Via participanten@hanzevastcapital.nl ontvangen wij graag de gegevens van koper en verkoper plus de overeengekomen verkoopprijs en het aantal over te dragen participaties. Hierna zal de overdrachtsprocedure gestart worden.

Voor het overdragen van participaties zijn wel kosten verbonden, voor scheepsfondsen zijn deze 1000 euro exclusief BTW en voor de vastgoedfondsen bedraagt dit 750 euro exclusief BTW.

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

Bent u verhuisd, heeft u een ander bankrekeningnummer of is er sprake van een overlijden? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven per e-mail via info@hanzevastcapital.nl. Het is tevens mogelijk wijzigingen door te geven per post:

Hanzevast capital
O.v.v. Participantenregister
Verlengde Hereweg 174
9722 AM Groningen

Geeft u uw wijziging liever telefonisch aan ons door, neemt u dan contact met ons op via het servicenummer 0900 - 1343 (€ 0,15 per minuut met een maximum van € 1,00). In dit geval vragen wij alsnog om een schriftelijke bevestiging, om onjuistheden uit te sluiten.

Kan ik een kopie van het deelnamecertificaat ontvangen, wat is de waarde van het certificaat?

Het certificaat is een aandenken aan de start van het fonds. Het certificaat vertegenwoordigt geen waarde noch geeft het de houder ervan recht op eigendom van de participatie of uitkeringen van gelden uit het fonds. Een kopie van het certificaat is niet beschikbaar, eventueel kan het certificaat wel opnieuw worden aangemaakt.

Wanneer vinden de jaarvergaderingen plaats?

Het streven is de jaarvergaderingen van de fondsen plaats te laten vinden in maart/april van het opvolgende jaar.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het fonds waarin ik participeer?

Speciaal voor onze participanten hebben wij de webportal ‘Mijn Hanzevast’ ontwikkeld. Hier is alle informatie betreffende participaties overzichtelijk bij elkaar opgenomen, zoals financiële rapportages, notulen van bijeenkomsten en invulinstructies voor de belastingaangifte. 

Via ‘Mijn Hanzevast’ kunnen wij u nog sneller en efficiënter informeren. Participeert u in één of meerdere van onze vastgoed- en/of scheepsfondsen en heeft u nog geen account voor de webportal aangemaakt? Dan adviseren wij u dit op korte termijn te doen. Klikt u hiertoe op onze website www.hanzevastcapital.nl rechtsboven op de knop 'Inloggen Mijn Hanzevast' en volgt u de aangegeven stappen.

Wat moet ik doen bij het overlijden van een participant?

Als een participant in een fonds van Hanzevast overlijdt kunnen de participaties en/of obligaties op de erfgenamen overgezet worden. Om dit te realiseren dienen erfgenamen het overlijden zo spoedig mogelijk te melden via participanten@hanzevastcapital.nl. Daarnaast hebben wij de volgende documenten nodig om de participatie formeel over te zetten.

 • Verklaring van erfrecht, verklaring van Executele of een testament. Indien opgesteld inclusief Boedelvolmacht.
 • Scan van het identiteitsbewijs van overleden participant
 • Scan van het identiteitsbewijs nieuwe participant

Van de nieuwe participant hebben we tevens de volgende gegevens nodig:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Na ontvangst, goedkeuring en verwerking van bovenstaande gegevens zullen de participaties en / of obligaties in onze administratie overgedragen worden en kan de nieuwe participant inloggen op de webportal 'Mijn Hanzevast'.


Global equity

Wanneer zijn de jaarverslagen van de Global Equity-fondsen beschikbaar?

De jaarverslagen zijn op zijn vroegst in het najaar van het opvolgende jaar beschikbaar. Dit komt door het zogenoemde fund-of-funds karakter van het fonds. Eerst moeten alle boeken gesloten zijn van de individuele ondernemingen waarin is geïnvesteerd en vervolgens van de vier Private Equity-fondsen. Hierdoor is het niet mogelijk eerder over de jaarrekening te beschikken.
Vraag niet beantwoord?
Verzend e-mail Bel mij terug

Meer weten
Contact


Downloads

Nieuwe websiteWij hebben een nieuwe website op www.hanzevast.nl. Bestaande investeerders kunnen hier nog wel fondsinformatie inzien. U krijgt bericht zodra ook deze gemigreerd worden naar de nieuwe website.