Home » Nieuws » Persbericht JSB Hanze Goteborg juli 2016

Persbericht JSB Hanze Goteborg juli 2016

01 juli 2016

Namens de uitgevende instelling brengen wij u hierbij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Göteborg NV alsmede de aan dit fonds gelieerde 8,0% Junior Secured Bond – ms Hanze Göteborg.
De deelnemers in de 8,0% Junior Secured Bond hebben via deze obligatie een lening verstrekt aan Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Göteborg NV.

In ons vorige rondschrijven is gemeld dat de pool per 18 januari 2016 uit 4 schepen bestaat en dat tot eind 2017 de inkomsten onvoldoende zijn om uitkeringen te laten plaatsvinden aan de obligatiehouders. Conform eerdere aankondiging besluit bestuurder dat de rente komend kwartaal niet kan worden uitgekeerd en wordt bijgeschreven op de hoofdsom. Op de volgende pagina is het effect hiervan per einde tweede kwartaal 2016 voor uw certificaat beschreven.

Waar in eerste instantie werd gedacht dat de 4 overgebleven schepen uit de pool de slechte marktomstandigheden konden overleven door voorlopig alleen de rente op de achtergestelde lening bij te schrijven en management fees achter te stellen, is realiteit toch anders geworden. In het jaarverslag 2015 heeft u kunnen lezen dat de continuïteit van het fonds in gevaar is. Op dit moment is de continuïteit afhankelijk van de bereidwilligheid van de kredietinstellingen om geen aanvullende aflossing van de lening te vereisen en akkoord te gaan met het opschorten van de reguliere aflossingsverplichting. Ten tijden van dit schrijven is nog geen definitief bericht ontvangen van de Rabobank over het opschorten van de aflossingsverplichting.

Informatiebijeenkomst

Graag wil de bestuurder van het fonds de ontstane situatie toelichten tijdens een informatie bijeenkomst. Tijdens deze informatie bijeenkomst zal het jaarverslag 2015 en de toekomst verwachtingen van het fonds worden toegelicht. Tevens zal de bestuurder meer informatie geven over de behandeling van de 8,0% Junior Secured Bond die tot 27 april 2016 waren ge-list aan de Alternext. De informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 juli, om 13:00 uur in Amrâth Hotel Lapershoek, Utrechtseweg 16 te Hilversum. Indien u de vergadering wenst bij te wonen, verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven via fondsmanagement@hanzevast.nl met als onderwerp “Informatiebijeenkomst JSB Göteborg 2016”. Vermeldt in uw e-mail alstublieft ook of u alleen komt of met hoeveel personen u komt.

Bijschrijving

In het tweede kwartaal van 2016 zal per bond van € 1.000 een bedrag van € 26,39 rente worden bijgeschreven. De periode waarover de rente wordt berekend is de periode van 1 april t/m 30 juni 2016. De waarde per bond van € 1.000 inclusief bijgeschreven rente vertegenwoordigt per 30 juni 2016 een waarde van € 1.345,87.
 

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief

Persbericht: JSB Hanze Goteborg maart 2019

29 maart 2019

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg december 2018

28 december 2018

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg 28 september 2018

28 september 2018

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg September 2018

10 september 2018

Geachte bondhouder,   Namens de uitgevende...

Lees meer

Nieuwe websiteWij hebben een nieuwe website op www.hanzevast.nl. Bestaande investeerders kunnen hier nog wel fondsinformatie inzien. U krijgt bericht zodra ook deze gemigreerd worden naar de nieuwe website.