Home » Nieuws » Forse stijging verhuurtransacties Hanzevast

Forse stijging verhuurtransacties Hanzevast

05 februari 2014

Hanzevast ziet haar verhuurresultaat in 2013 met bijna 50% stijgen. Daarmee continueert zij de positieve trend die vorig jaar reeds is ingezet.

In 2013 heeft Hanzevast voor circa 100.000 m² verhuurovereenkomsten afgesloten, waarvan 90.000 m² in Nederland en 10.000 m² in Duitsland. De twaalfjarige huurverlenging van 37.000 m² met Miss Etam legde veel gewicht in de schaal evenals de verlenging van de huurovereenkomst van 8.300 m² met het UWV in Arnhem. Met een totaal van 214 transacties genereerde Hanzevast een totale netto contractwaarde van meer dan € 41,5 miljoen aan huurinkomsten. Het gaat hierbij zowel om verlengingen van bestaande contracten (circa 85%) als om contracten met nieuwe partijen. Jos Westra, directeur van Hanzevast real estate, is te spreken over het behaalde verhuurresultaat: “Er is sprake van een sterke verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2012 werd er voor bijna 68.000 m² aan contracten gesloten, hetgeen een ruime verdubbeling was van de 30.000 m² in 2011. Enig optimisme over de markt lijkt dan ook gerechtvaardigd.”

De gemiddelde huurprijs van de huurovereenkomsten in de vastgoedfondsen van Hanzevast bedraagt per ultimo 2013 € 132,70 per m². Dit betekent een daling in de totale portefeuille van nog geen 1% vergeleken met de € 133,90 per m² per ultimo 2012. “We stabiliseren hiermee de huurinkomsten in de portefeuille. Dat is belangrijk, aangezien financiers zich ondertussen meer focussen op cashflow dan op verkoop”, laat Westra weten. “Het verkopen van gebouwen in de huidige, slechte markt kan de problemen niet oplossen. In plaats daarvan zijn stabiele inkomsten gevraagd, zo mogelijk gecombineerd met extra aflossingen. Die cashflow is ook belangrijk om de toenemende vraag naar modernisering en verduurzaming te kunnen blijven betalen. Wij onderschrijven dat en werken daaraan mee.”

In 2013 is de gemiddelde looptijd van nieuwe contracten bij Hanzevast 2,14 jaar, die van huurverlengingen 4,41 jaar. De kwaliteit van de vastgoedportefeuille speelt hierbij een belangrijke rol. “Onze panden bevinden zich veelal op prominente (binnenstad)locaties en beschikken over goede parkeervoorzieningen. Dat is nog steeds een gewilde combinatie. Monumentale panden doen het eveneens goed”, vertelt Westra. “De perifeer gelegen gebieden kennen meer leegstand. We richten ons daarom al geruime tijd op nieuwe mogelijkheden om leegstaande kantoorpanden te verhuren, bijvoorbeeld door herbestemming of met behulp van innovatieve verhuurconcepten. Hiertoe hebben we in 2013 extra medewerkers aangetrokken, met specialistische kennis en ervaring. Dat werpt z’n vruchten af.”

Westra schaart zich achter de heersende opinie dat het tij langzaam lijkt te keren. Positieve signalen uit de markt, zoals de zichtbare interesse van (buitenlandse) beleggers in de Nederlandse vastgoedmarkt, dragen hieraan bij. “Het lijkt erop dat de bodem inmiddels wel is bereikt. Op dit moment heeft Hanzevast voor 40.000 m² aan verhuurovereenkomsten in de pijplijn. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet."

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief

Persbericht: JSB Hanze Goteborg juni 2019

04 juli 2019

  Geachte bondhouder, Namens de uitgevende...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg maart 2019

29 maart 2019

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg december 2018

28 december 2018

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg 28 september 2018

28 september 2018

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Nieuwe websiteWij hebben een nieuwe website op www.hanzevast.nl. Bestaande investeerders kunnen hier nog wel fondsinformatie inzien. U krijgt bericht zodra ook deze gemigreerd worden naar de nieuwe website.