Home » Nieuws » Hanzevast, partner in zorgvastgoed

Hanzevast, partner in zorgvastgoed

18 juli 2012

Namens verhuurder Hanzevast Vastgoedfonds BV heeft Hanzevast Real Estate overeenstemming bereikt met Koninklijke Kentalis inzake een huurovereenkomst voor een langjarige periode. Het betreft ca. 300 m2 in het Gezondheidscentrum Hoendiep gelegen aan het Hoendiep 1 te Groningen.

Koninklijke Kentalis biedt, aan mensen voor wie horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, de best passende toegang tot actuele mogelijkheden van taal en communicatie, met als doel hen zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij. 

Hanzevast heeft in haar portefeuille ca. 60.000 m2 zorg gerelateerd vastgoed en zet de komende jaren in op de ontwikkeling van zorgvastgoed in bestaande gebouwen.

Zo ook in het gebouw gelegen aan het Hoendiep 1 te Groningen waar Hanzevast ca. 7.000 m2 herontwikkeld voor de eerstelijnszorg alsmede voor medisch specialismen die hier voor de eerste lijn hun diensten aan kunnen bieden. Zorgpunt was begin 2012 met ca. 1.650 m2 de eerste huurder. Inmiddels zijn in het gebouw tevens een apotheek, een praktijk voor fysiotherapie, thuiszorgorganisaties en logopedie gevestigd. Inzake de resterende ruimte in het gebouw worden momenteel gesprekken gevoerd met diverse partijen.

Hanzevast is actief bezig om op meerdere plaatsen in Nederland dergelijke centra op te zetten waar naast huisartsen ook voor andere zorg gerelateerde partijen plaats is om op die manier de zorg toegankelijker te maken en de mogelijkheid te bieden tot het opzetten van zogenaamde geïntegreerde (eerste) lijnszorg. De ontwikkeling van dergelijke centra komt geheel tegemoet aan de wens van overheid en zorgverzekeraars om de positie van de huisartsen te versterken en om onnodig ziekenhuis bezoek tegen te gaan in de strijd de kosten voor de zorg in de hand te houden. 

De huurders worden door Hanzevast gefaciliteerd door het aanbieden van ondersteunende (medische) diensten, het coördineren van de trajecten met de zorgverzekeraars  en het voorfinancieren van eventueel noodzakelijke verbouwingen. 

Voor meer informatie inzake het Gezondheidscentrum Hoendiep te Groningen of overige zorg gerelateerde vastgoedprojecten kunt u contact opnemen met Everhard Telkamp –Assetmanager Zorg & Vastgoed bij Hanzevast Real Estate – via 06-20 43 05 14.

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief

Persbericht: JSB Hanze Goteborg december 2019

31 december 2019

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg september 2019

27 september 2019

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg juni 2019

04 juli 2019

  Geachte bondhouder, Namens de uitgevende...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg maart 2019

29 maart 2019

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Nieuwe websiteWij hebben een nieuwe website op www.hanzevast.nl. Bestaande investeerders kunnen hier nog wel fondsinformatie inzien. U krijgt bericht zodra ook deze gemigreerd worden naar de nieuwe website.