Home » Nieuws » Mededeling JSB ms Hanze Goteborg

Mededeling JSB ms Hanze Goteborg

23 maart 2015

Namens de uitgevende instelling brengen wij u hierbij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Göteborg NV alsmede de aan dit fonds gelieerde 8,0% Junior Secured Bond – ms Hanze Göteborg met ISIN-nummer NL0009843135 (Alternext).

De deelnemers in de 8,0% Junior Secured Bond hebben via deze obligatie een lening verstrekt aan Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Göteborg  NV. De ms Hanze Göteborg is de vierde van de in totaal zes moderne, dubbelwandige bulkcarriers die in opdracht van Hanzevast worden gebouwd. Het motorschip vaart nu in de pool van 5 gelijke zusterschepen. Het zesde zusterschip wordt in maart  2015 opgeleverd.

In 2014 is het verschrootten van ouder bulk tonnage voortgezet en werden er tot eind december  2014 128 oude “handies” gesloopt terwijl er 150 nieuwbouw handysize bulkers werden opgeleverd. Dit geeft een groei in DWT van 1,7% over 2014. Na een zwak 2012, toonde de markt pas in de tweede helft van 2013 licht herstel. Dit herstel werd  gerealiseerd door krimp van het vlootsegment en anderzijds door groei in ladingvolumes en –afstanden. 2014 bleek na een goede start van het jaar toch relatief zwak en helaas geen doorzetting van het in 2013 ingezette herstel. En hoewel er geen bulkschepen waren opgelegd, was er in 2014 wel een algemeen overaanbod van schepen. De vlootutilisatie verbeterde gedurende 2014 niet voldoende om het jaargemiddelde naar full break-even niveaus te brengen.

Het gerealiseerde bruto poolgemiddelde over 2014 lag rond de USD 9,824 per schip per dag, wat hoger ligt dan het marktgemiddelde van net boven de  USD 8,000 per dag. In het grotere segment van de droge bulk schepen, specifiek in de Handymax - Ultramax en Panamax segmenten, was er in 2014 een groei in het aantal schepen te noteren. Deze groei lag op ca. 3 a 4% . Hierin schuilt het risico dat deze grotere schepen deels worden ingezet op ladingen die traditioneel door “handies” worden vervoerd (het zogenaamde cascade effect). Dit cascade effect wordt geschat op 50%, waardoor er de helft van de groei in deze segmenten wordt uitgevlakt naar het onderliggende segment. Echter verschillende marktanalytici hebben hier uiteenlopende meningen over.

Echter het huidige gemiddelde pool-inkomen laat geen ruimte voor betalingen op de mezzanine financiering.

De bestuurderheeft dan ook besloten om de kwartaalrente voor het eerste kwartaal van 2015 niet uit te betalen en bij te schrijven op de hoofdsom. De bestuurder zal in de toekomst ieder kwartaal opnieuw bekijken of deze bijgeschreven rente alsnog kan worden uitgekeerd, afhankelijk van de liquiditeit en het gestelde in de bancaire voorwaarden met betrekking tot depots en liquiditeit.

De bijschrijving is in lijn met de voorwaarden gesteld ten aanzien van de bancaire financiering op de eerste hypotheek.

Per bond van € 1.000,- zal € 23,90 rente worden bijgeschreven voor Q1-2015.

Bond inclusief bijgeschreven rente vertegenwoordigt een bedrag van €  1.218,99.

De renteberekening is inclusief rente over de reeds bijgeschreven rente vanaf Q4-2012.

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief

Persbericht: JSB Hanze Goteborg juni 2019

04 juli 2019

  Geachte bondhouder, Namens de uitgevende...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg maart 2019

29 maart 2019

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg december 2018

28 december 2018

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg 28 september 2018

28 september 2018

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Nieuwe websiteWij hebben een nieuwe website op www.hanzevast.nl. Bestaande investeerders kunnen hier nog wel fondsinformatie inzien. U krijgt bericht zodra ook deze gemigreerd worden naar de nieuwe website.