Home » Nieuws » Motie aangenomen om leegstand kantorenmarkt tegen te gaan

Motie aangenomen om leegstand kantorenmarkt tegen te gaan

08 juli 2011

Initiatiefnemer Hanzevast: “Wij nemen onze verantwoordelijkheid”  
De Tweede Kamer heeft op 28 juni een motie aangenomen die de rijksoverheid maant terughoudend te zijn met nieuwbouw van kantoren als er leegstaande panden voorhanden zijn. Initiatiefnemer van deze motie is Hanzevast capital. Als beheerder van vastgoedfondsen die in kantoren hebben geïnvesteerd, maakt Hanzevast zich grote zorgen over de toename van de leegstand op de kantorenmarkt. Niek Broeijer, algemeen directeur van Hanzevast capital, is blij met de aangenomen motie: “Hanzevast is marktleider op het gebied van besloten beleggingsfondsen en vertegenwoordigt circa 6.000 investeerders in commercieel vastgoed. Wij vinden het belangrijk om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te behartigen. Daarnaast zijn wij van mening dat juist de overheid een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om het verminderen van de leegstand op de kantorenmarkt.”

Geslaagde opzet
Aanleiding voor het initiatief van Hanzevast was een kwestie waarbij een overheidsorganisatie in Tilburg mogelijk zou bijdragen aan een forse toename van de leegstand op de kantorenmarkt. Deze instantie, huurder van een kantoorgebouw van 7.500 m2 in beleggingsfonds Hanzevast Holland 55, kondigde onlangs aan dit kantoorpand in 2014 te willen verlaten om zich te vestigen op een nieuwbouwlocatie in Tilburg. Als gevolg hiervan zou 7.500 m2 aan de leegstand worden toegevoegd. Het aanbod van Hanzevast tot revitalisering van het pand werd door de huurder niet beantwoord. Niek Broeijer: “Namens alle particuliere investeerders met belangen in beleggingsfonds Hanzevast Holland 55, hebben wij daarom de Minister van Infrastructuur & Milieu gevraagd om de gemeente Tilburg aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor het voorkomen van leegstand en de wijze waarop de gemeente Tilburg invulling geeft aan het Actieplan Leegstand Kantoren.”

Actieplan Aanpak Leegstand Kantoren en SER-ladder.
Hanzevast ondersteunt de uitgangspunten van de SER-ladder en het actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren dat op 7 maart jl. door de Minister van Infrastructuur & Milieu aan de Tweede Kamer is gestuurd. In het Actieprogramma Leegstand Kantoren wordt gesteld dat gemeenten en provincies zorgen voor evenwicht tussen vraag en aanbod van kantorenlocaties. De SER-ladder hanteert het principe dat voordat nieuwe kantoren gebouwd worden, eerst wordt gekeken of de vraag naar 'kantoormeters' kan worden ingepast in de bestaande voorraad. Eventueel door aanpassing en revitalisering van de bestaande voorraad.

Tweede kamer

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief

Persbericht: JSB Hanze Goteborg juni 2019

04 juli 2019

  Geachte bondhouder, Namens de uitgevende...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg maart 2019

29 maart 2019

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg december 2018

28 december 2018

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg 28 september 2018

28 september 2018

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Nieuwe websiteWij hebben een nieuwe website op www.hanzevast.nl. Bestaande investeerders kunnen hier nog wel fondsinformatie inzien. U krijgt bericht zodra ook deze gemigreerd worden naar de nieuwe website.