Home » Nieuws » Persbericht: JSB Hanze Goteborg

Persbericht: JSB Hanze Goteborg

30 september 2016

Geachte bondhouder,

Namens de uitgevende instelling brengen wij u hierbij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Göteborg NV alsmede de aan dit fonds gelieerde 8,0% Junior Secured Bond – ms Hanze Göteborg. De deelnemers in de 8,0% Junior Secured Bond hebben via deze obligatie een lening verstrekt aan Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Göteborg NV.

In vervolg op de informatiebijeenkomst van 28 juli 2016 kunnen wij melden dat de Rabobank akkoord is met het opschorten van de aflossingsverplichting tot 1 juli 2017. Conform eerdere aankondigen heeft de bestuurder ook dit kwartaal moeten besluiten dat de rente komend kwartaal niet kan worden uitgekeerd en wordt bijgeschreven op de hoofdsom. Onderstaand is het effect hiervan per einde derde kwartaal 2016 voor uw certificaat beschreven.

Voor meer informatie over de bijeenkomst van 28 juli 2016 wordt u verzocht om een e-mail te sturen naar info@hanzevastcapital.nl.

Bijschrijving
In het derde kwartaal van 2016 zal per bond van € 1.000 een bedrag van € 26,92 rente worden bijgeschreven. De periode waarover de rente wordt berekend is de periode van 1 juli t/m 30 september 2016.

De waarde per bond van€ 1.000 inclusief bijgeschreven rente vertegenwoordigt per 30 september 2016 een waarde van € 1.372,79.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit schrijven, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Hanzevast Capital NV

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief

Persbericht: JSB Hanze Goteborg juni 2019

04 juli 2019

  Geachte bondhouder, Namens de uitgevende...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg maart 2019

29 maart 2019

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg december 2018

28 december 2018

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg 28 september 2018

28 september 2018

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Nieuwe websiteWij hebben een nieuwe website op www.hanzevast.nl. Bestaande investeerders kunnen hier nog wel fondsinformatie inzien. U krijgt bericht zodra ook deze gemigreerd worden naar de nieuwe website.