Home » Nieuws » Persbericht JSB Hanze Goteborg maart 2016

Persbericht JSB Hanze Goteborg maart 2016

23 maart 2016

Namens de uitgevende instelling brengen wij u hierbij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Göteborg NV alsmede de aan dit fonds gelieerde 8,0% Junior Secured Bond – ms Hanze Göteborg met ISIN-nummer NL0009843135 (Alternext).

De deelnemers in de 8,0% Junior Secured Bond hebben via deze obligatie een lening verstrekt aan Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Göteborg NV. Tot begin januari 2016 bestond de ms Hanze Göteborg uit een vloot van 6 gelijke zusterschepen. Echter, in november 2015 heeft de financier van de ms Hanze Groningen en de ms Hanze Goslar haar lening opgeëist, waardoor de poolmanager niet meer vrij over de ms Hanze Groningen en de ms Hanze Goslar kon beslissen. Op basis hiervan heeft de poolmanager juridisch advies ingewonnen en toestemming gevraagd aan de bank om de ms Hanze Groningen en de ms Hanze Goslar per einde Time Charter uit de pool te zetten.

Vervolgens is op 3 januari 2016 de ms Hanze Goslar en op 17 januari 2016 de ms Hanze Groningen uit de pool gegaan, waardoor de pool vanaf 18 januari 2016 uit 4 schepen bestaat. Op korte termijn heeft het uittreden van de ms Hanze Groningen en de ms Hanze Goslar geen negatieve effecten op de pool, omdat de lopende TC-contracten op de overige schepen beter waren dan de contracten van de ms Hanze Groningen en de ms Hanze Goslar. Op lange termijn kan een pool met 4 schepen zowel positieve als negatieve effecten hebben, omdat de kosten en opbrengsten over een kleinere groep schepen wordt omgeslagen.

Met de huidige TC-contracten zal het poolgemiddelde voor 2016 circa USD 8.375 per dag per schip zijn en voor 2017 circa USD 8.550 per dag per schip zijn. Mits er geen tegenvallers zullen optreden in de exploitatie van de schepen en de bevrachter aan zijn verplichtingen voldoet, zullen de eerder genoemde poolgemiddelden voldoende zijn om de exploitatieverplichtingen, alsook de rente- en aflossingsverplichtingen van de financierende instelling te voldoen. Echter, de poolgemiddelden zijn niet voldoende om de renteverplichtingen van de obligatielening in 2016 en 2017 te voldoen. In de toekomst zal de bestuurder ieder kwartaal opnieuw bekijken of deze bijgeschreven rente, afhankelijk van de liquiditeit en het gestelde in de bancaire voorwaarden met betrekking tot depots en liquiditeit, alsnog kan worden uitgekeerd.

De aangekondigde veiling van de ms Hanze Groningen en de ms Hanze Goslar is het directe gevolg van het niet kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen vanwege de zeer slechte markt omstandigheden in de droge bulk sector. Ondanks dat de poolmanager de afgelopen jaren 30% beter dan de Baltic Dry Bulk Index heeft gepresenteerd, zijn de poolopbrengsten niet voldoende geweest om aan alle verplichtingen aan de financier te voldoen. Omdat de financierende instelling niet verwacht dat de prijzen op korte termijn voldoende zullen stijgen, heeft deze haar lening opgeëist. Dit risico is voor de ms Hanze Göteborg kleiner door de opzet met de achtergestelde obligatielening, immers het gefinancierde gedeelte bij de bank is lager waardoor de ms Hanze Göteborg meer ruimte heeft om wel aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de financierende instelling te voldoen.

Het bovenstaande heeft de bestuurder doen besluiten om de rente komend kwartaal niet uit te betalen en bij te schrijven op de hoofdsom. De bijschrijving is in lijn met de voorwaarden gesteld ten aanzien van de bancaire financiering op de eerste hypotheek.

Per bond van € 1.000,- zal € 25,87 rente worden bijgeschreven voor Q1 2016.

Bond inclusief bijgeschreven rente vertegenwoordigt een bedrag van € 1.319,48.

De renteberekening is inclusief rente over de reeds bijgeschreven rente vanaf Q4-2012.

Sluiting Alternext
Wegens de voorgenomen sluiting van Alternext Amsterdam wordt de notering van de 8,0% Junior Secured Bond – ms Hanze Göteborg met ISIN-nummer NL0009843135 beëindigd en zullen de obligaties als unlisted bonds worden voortgezet. Dinsdag 26 april 2016 zal de laatste handelsdag van de obligaties op de Alternext te Amsterdam zijn. De obligaties zullen op woensdag 27 april 2016 worden ge-delist.

Hanzevast verzoek alle houders van de 8% Junior Secured Bonds zich voor 15 april 2016 te melden door een e-mail te sturen naar info@hanzevastcapital.nl onder vermelding van “Unlisten JSB Hanze Göteborg”. Na ontvangst van uw e-mail ontvangt u een e-mail met instructies voor het vervolg proces.

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief

Persbericht: JSB Hanze Goteborg juni 2019

04 juli 2019

  Geachte bondhouder, Namens de uitgevende...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg maart 2019

29 maart 2019

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg december 2018

28 december 2018

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg 28 september 2018

28 september 2018

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Nieuwe websiteWij hebben een nieuwe website op www.hanzevast.nl. Bestaande investeerders kunnen hier nog wel fondsinformatie inzien. U krijgt bericht zodra ook deze gemigreerd worden naar de nieuwe website.