Home » Nieuws » Veiligheidscampagne SIMPLE geintroduceerd

Veiligheidscampagne SIMPLE geintroduceerd

04 november 2016

Hanzevast shipping heeft het afgelopen jaar een nieuwe veiligheidscampagne ontwikkeld en op 6 oktober jongstleden op het eerste schip, de ms Hanze Genua, geïntroduceerd.Hoewel het veiligheidsbewustzijn op de schepen al zeer hoog is, blijft Hanzevast werken aan de continue verbetering van het veiligheidsmanagementsysteem en de naleving van de veiligheidsprocedures, zowel op zee als aan wal.

Om dit te faciliteren en standaardiseren is de SIMPLE campagne ontwikkeld, enerzijds om de bemanningsleden op de schepen beter te trainen in de standaardprocedures en protocollen en anderzijds om een meer open cultuur te creëren waarin informatie vrij gedeeld wordt zodat incidenten kunnen worden voorkomen en de veiligheid nog verder verbeterd kan worden.

In de naam van de veiligheidscampagne zijn de belangrijkste elementen van het plan verwerkt, namelijk: Stop Incidents, Monitor Performance and Link Experience. Het voorkomen van ongelukken en incidenten blijft één van de belangrijkste manieren om de veiligheid op de schepen te waarborgen. Daarom staan bij SIMPLE de veiligheidsprocedures op het schip centraal. De bemanningsleden zullen door middel van trainingen en seminars, zowel voordat ze aan boord gaan als tijdens hun tijd aan boord, meer vertrouwd raken met de veiligheidsprocedures.

Daarnaast is het van cruciaal belang dat elk incident op de juiste manier worden gerapporteerd en geanalyseerd zodat standaardprocedures kunnen worden aangescherpt en verbeterd om soortgelijke ongelukken in de toekomst te voorkomen.

Hieruit vloeit het belang voort van het delen van informatie met de andere schepen in de vloot. De campagne is erop gericht een cultuur te ontwikkelen waarin informatie over incidenten oordeelvrij met elkaar gedeeld kan worden. Met een focus op deze drie onderdelen wordt een perfecte balans gevonden tussen veiligheid en bewustzijn, bijdrage en beloning en kennis en ervaring.

Binnen drie maanden wordt de veiligheidscampagne op de hele vloot van Hanzevast geïntroduceerd. Het hele programma duurt een jaar, waarna de resultaten zullen worden geëvalueerd.

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief

Persbericht: JSB Hanze Goteborg juni 2019

04 juli 2019

  Geachte bondhouder, Namens de uitgevende...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg maart 2019

29 maart 2019

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg december 2018

28 december 2018

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Persbericht: JSB Hanze Goteborg 28 september 2018

28 september 2018

Geachte bondhouder, Namens de uitgevende instelling...

Lees meer

Nieuwe websiteWij hebben een nieuwe website op www.hanzevast.nl. Bestaande investeerders kunnen hier nog wel fondsinformatie inzien. U krijgt bericht zodra ook deze gemigreerd worden naar de nieuwe website.