Pathfinder

De Pathfinder is een offshore support vessel. Dit type schip wordt ingezet voor werkzaamheden voor de offshore-industrie, zoals geotechnisch onderzoek van de zeebodem en inspectie, reparatie en onderhoud van pijpleidingen en kabels op de zeebodem.

Kenmerken

Vlag: Nederlands  Thuishaven:  Zierikzee
Lengte:  62 m  Breedte:  13 m 
Gross Tonnage:  1.659 Draagvermogen: 1.810 DWT
Brandstof: 589 m3 Ballast: 586 m3
Smeerolie:  8 m3 Diesel:  215 m3
Dekkranen: 1 maal 25T Hoofdmotor: 2*500kw,  2*950kw
Maximale snelheid: 13kn    

Het schip

De Pathfinder wordt geklasseerd bij Lloyd’s Register of Shipping in Londen met de volgende notatie: LRS +100A1, +LMC, +DP(AA) en gaat varen onder Nederlandse vlag. Met een lengte van 61,9 m, een breedte van 12,8 m en een diepgang van 4,6 m is het schip in staat om naast het onderhoud aan grote boorplatforms ook de relatief kleine installaties in de Noordzee te bedienen. Het schip biedt accommodatie aan maximaal 40 opvarenden.

Apparatuur

De Pathfinder is uitgerust met moderne apparatuur om tegemoet te komen aan de eisen die de offshore-industrie aan dit type schip stelt:

 • Remote Operated Vehicle (ROV)
  Een ROV is een op afstand bestuurbare onbemande robot die wordt ingezet voor constructie-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. ROV’s zijn uitgerust met meet- en manipulatieinstrumenten en kunnen ook in  samenwerking met duikers worden ingezet. Een umbilical (de ‘navelstreng’ die de ROV met het Schip verbindt) voorziet in de aandrijving, besturing en videoen datacommunicatie.
 • Remote Operated Towed Vehicle (ROTV)
  ROTV’s worden niet alleen voor inspectiedoeleinden ingezet maar ook om geofysische data te verzamelen van de zeebodem. Deze data zijn noodzakelijk om kabels en pijpleidingen optimaal te positioneren. De ROTV is voorzien van een sidescan sonar, een magnetometer en een subbottomprofi ler, waarmee bijvoorbeeld de staat en de  ligging van een pijpleiding in kaart kan worden gebracht. Een magnetometer is in staat om een leiding die onder  het zand ligt op te sporen en te volgen. De subbottomprofi ler brengt de bodem rond een leiding in kaart en laat mogelijke grondverschuivingen zien. Met een echolood kan de afstand tot de bodem en de leiding worden  gecontroleerd.
 • Moon pool
  Een moon pool is een opening in het dek van het schip, waardoor onderzoekers de mogelijkheid hebben om door  deze opening onderzoeksapparatuur te water te laten. Zelfs als de weersomstandigheden waarin het schip zich bevindt slecht zijn, binnen de moon pool blijft het zee-oppervlak stabiel.
 • Dynamic Positioning System
  Het Schip wordt uitgerust met meerdere Dynamic Positioning Systems, waaronder twee DGPS (Differential Global Positioning System) systemen, een hydroaccoustisch systeem, drie gyrokompassen, een laserscansysteem en  twee windsensoren. Hiermee wordt het Schip zeer nauwkeurig op de exacte locatie gehouden.

Meer weten
Contact


Downloads

Nieuwe websiteWij hebben een nieuwe website op www.hanzevast.nl. Bestaande investeerders kunnen hier nog wel fondsinformatie inzien. U krijgt bericht zodra ook deze gemigreerd worden naar de nieuwe website.